inmedex

KSIĘGOWOŚĆ I AUDYT DLA KAŻDEGO

Audyt

  • Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych
  • Audyt projektów finansowanych i współfinansowanych z UE
  • Audyt ogólny
  • Usługi poświadczające

Mamy bogate, kilkuletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych firm oraz jednostek budżetowych, różnej wielkości i z różnorodnych sektorów gospodarki. Wnikliwość, z jaką sprawdzamy informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych, pozwalają nam nie tylko wydać opinię, ale także przedstawić Państwu analizę obecnego stanu badanej jednostki. Nie ograniczamy się jednak do zapoznania Państwa z rzeczowymi, jednakże suchymi wnioskami. Służymy wartościowymi radami, przedstawiamy propozycje korzystnych zmian i usprawnień. Pracujemy tak, by nasza rzetelność i kompetencje przekładały się na korzyści i rozwój Państwa Firmy.

Metody i techniki prac audytorskich są zgodne z obowiązującymi przepisami:

  • ustawy o rachunkowości,
  • krajowymi standardami rewizji finansowej ,
  • zasadami kodeksu etyki zawodowej biegłych rewidentów.
Podziel się:

zaufali Nam

1