inmedex

KSIĘGOWOŚĆ I AUDYT DLA KAŻDEGO

O Nas

Firma Audytorska INMEDEX Sp. z o.o. została utworzona  w 1991 r. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000022179 posługującą się numerem NIP 894-00-23-768 oraz REGON 006048114. Udziałowcami spółki są krajowe osoby fizyczne,  Kapitał własny wnosi 50 000 PLN. Prezesem Spółki i głównym udziałowcem jest biegły rewident Renata Orłowska nr ew.2898

Spółka posiada ubezpieczenie w PZU od odpowiedzialności cywilnej (OC).

Profesjonalizm i bezpieczeństwo

Koncentrujemy się na rozwoju naszych usług, ich bezpieczeństwie i fachowości. Dlatego właśnie poszukujemy Klientów – Partnerów, z którymi możemy się rozwijać. Zajmujemy się profesjonalnym świadczeniem usług obsługi księgowej (biuro rachunkowe dla organizacji NGO, spółek kapitałowych i osobowych oraz przedstawicielstw i oddziałów podmiotów zagranicznych) oraz audytu (rewizja finansowa, audyt projektów finansowanych lub współfinansowanych z UE, audyt ogólny ) .

Dział audytu kierowany jest przez Prezesa Zarządu Renatę Orłowską – czynnego biegłego rewidenta wpisaną na listę Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem 2898 – posiadającą wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych i audytów ogółem.

Dział księgowy kierowany jest przez Wiceprezesa Zarządu Magdalenę Klein – posiadającą szeroką wiedzę i długoletnie  doświadczenie w zakresie działalności finansowo-księgowej.

Podziel się:

zaufali Nam

1